Nuacht

Tacaíocht ón mBanc Eorpach Infheistíochta do chlár infheistíochta EUR 405 mhilliún le haghaidh tithíocht shóisialta

An 2 Márta, 2017

Dhearbhaigh an Banc Eorpach Infheistíochta inniu (an 2 Márta, 2017) tacaíocht EUR 405 mhilliún do thithíocht shóisialta chun áitribh a thógáil agus a fheabhsú ar fud na hÉireann. Meastar go dtógtar 1,400 áitreabh nua agus go ndéanfar uasghrádú ar 700 eile i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre faoin tionscnamh nua arna chómhaoiniú ag an nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta.

Iasachtaí as Cuimse tugtha do chomhlachtaí ceadaithe tithíochta in 2016

An 13 Eanáir, 2017

Is cúis mhór áthais é do HFA a chur in iúl go raibh 2016 ar an mbliain is bisiúla fós ó thaobh maoiniú iasachta a chur ar fáil do chomhlachtaí ceadaithe tithíochta (AHBanna), agus rinneadh forbairt agus cur i bhfeidhm leanúnach ar thionscnaimh nua a chuireann feabhas ar na táirgí agus na seirbhísí a chuirtear ar fáil don earnáil.

Bronnadh ALONE Stádas Comhlacht Deimhnithe an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta

An 11 Eanáir, 2017

Is cúis mhór áthais é do ALONE a fhógairt gur dearbhaíodh go bhfuaireamar an stádas mar Chomhlacht Formheasta Tithíochta ón nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta (HFA). Tá ALONE i measc 16 chomhlacht fhormheasta tithíochta (AHB) a fuair an stádas seo ar bhonn náisiúnta.

log-in