Maidir le: Rátaí úis níos ísle agus táirge ráta seasta nua

A Chara,  

Is cúis áthais don GAT laghdú ina dtáirgí ráta úis seasta ó 01 Deireadh Fómhair 2019 do ghnó nua a fhógairt, mar a leanas: 

Táirgí Ráta Seasta Ráta Reatha Ráta Nua
10 Bliain  2.50% 1.75%
15 Bliain 2.75% 2.10%  
20 Bliain 3.00% 2.15%
25 Bliain  3.50%  2.25%

 Tabhair do d'aire go bhfuil an Áis (Banc Eorpach Infheistíochta) Tógáil Nua agus Iarfheistithe 25-Bliain anois cónasctha leis an Tairge Ráta Seasta 25-Bliain.   

Is cúis áthais dúinn chomh maith Táirge Ráta Seasta nua a fhógairt a bheidh ar fáíl do CTCanna chomh maith ó 01 Deireadh Fómhair 2019: 

Táirge Ráta Seasta Nua  Ráta Nua
30 Bliain 2.75%

Tabhair do d'aire go mbeidh ná rátaí leagtha amach thuas ar fáil do scéimeanna tógála nua agus éadála.  


Mise le meas, 

Daragh Johnston 

Oifigeach Iasachtú Sinsearach  

log-in