Foireann Bainistíochta


 • Barry O'Leary

  An tUasal Barry O'Leary (Príomhoifigeach Feidhmiúcháin)

  Cuntasóir ó thaobh gairme, thosaigh Barry ar a gairm beatha ag déanamh leachtaithe agus glacadóireachtaí, d'oibrigh sé ar feadh tamaill in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, agus oibríonn sé ar son an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta ó 1988. Roghnaíodh mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin é i Meán Fómhair 2012.


 • Seán Cremen

  An tUasal Seán Cremen (Ceannasaí Státchiste)

  Tá thar tríocha bliain táithí ag Seán ag obair i Margaí Státchiste agus Capitil go príomha le Bainc-Aontas Éireann agus Keppel TatLee Bank i Singeapór. Bhí Seán mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Bhord Banc Morgáiste Bhainc-Aontas Éireann agus chuaigh sé isteach i nGAT mar Cheannasaí Státchiste i 2014.


 • Tom Conroy

  An tUasal Tom Conroy (Ceannasaí Airgeadais agus Rúnaí Cuideachta)

  Is cuntasóir ó thaobh gairme é Tom atá ag obair don GAT ó 1999 i roinnt post an-tábhachtach airgeadais sular ceapadh é chuig a phost atá aige ó 2008. Tá an-taithí aige mar sin i ngach gné de ghnó an GAT. D'obair Tom roimhe mar chuntasóir le Grúpa Jurys Hotel plc.


 • Damian Flynn

  An tUasal Damian Flynn (Cuntasóir Airgeadais)

  Tháinig Damian isteach sa GAT i 2000 agus tá ról Cuntasóir Airgeadais aige faoi láthair, ag bainistiú foireann Seirbhísí Corparáideacha GAT. Tá MA i mBainistíocht Airgeadais agus Ard-Dioplóma i mBainistíocht Phoiblí aige. D'obair Damian san earnáil phríobháideach roimhe le Irish Cement Ltd, (cuid do Ghrúpa CRH), áit ar bhain sé cáilíocht mar chuntasóir amach.


 • Maria O'Reilly

  Maria O’Reilly Uasal (Ceannasaí Fhoireann Iasachta)

  Bainistíonn Maria foireann Seirbhísí Iasachta GAT faoi láthair. Bhain sí céim Baitsiléir Staidéar Gnó (Onór.) amach ó Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge i 2006. Tá Maria ag obair leis an GAT ó bhain sí a céim amach, bhí poist mar Chúntóir Cuntais agus mar Fheidhmeannach Iasachta CTCanna aici, agus san am úd d'fhabhraigh sí taithí ag iasachtú le hearnáil an CTC.


log-in