Tuairisc ar Nochtadh Cosanta

I gcomhréir leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta chun go mbeidh fostaithe atá nó a bhí fostaithe ag an GAT in ann nochtuithe cosanta a dhéanamh agus chun déileáil leis na nochtuithe sin.

Is ionann nochtadh cosanta agus nochtadh eolais, i dtuairim réasúnach fostaí:

  • a léiríonn éagóir iomchuí amháin nó níos mó nó a d’fhéadfadh é sin a léiriú;
  • a thagann ar a aird nó ar a haird i dtaca lena fhostaíocht nó lena fostaíocht; agus
  • a nochtar ar an modh a fhorordaítear.

Tá sé mar aidhm le Polasaí Corparáideach na GAT maidir le Nochtadh Cosanta:

  • Cinnte a dhéanamh go mbíonn fostaithe compordach imní a chur in iúl, ceisteanna a chur faoi chleachtais nó imeachtaí faoi leith agus gníomhú de réir na himní sin.
  • Bealaí soiléire a sholáthar d’fhostaithe chun aon imní a chur in iúl.
  • Cinnte a dhéanamh go bhfaigheann fostaithe freagra ar a n-imní agus aiseolas maidir le haon ghníomh a dhéantar.
  • Fostaithe a chur ar a suaimhneas go gcosnófar iad ar aon bhearta díoltais féideartha nó íospairt fhéideartha má tá siad den tuairim réasúnach go ndearnadh éagóir agus má rinne siad nochtadh de mheon macánta.

Is féidir Polasaí Corparáideach na GAT maidir le Nochtadh Cosanta a léamh anseo

Deimhníonn an GAT nár tuairiscíodh aon Nochtadh Cosanta di le linn 2018.

log-in