Coistí an Bhoird

De réir cheanglais Sceideal B de Chód um Rialachas Corparáideach na Ríochta Aontaithe 2012, ar roghnaigh an Ghníomhaireacht a chomhlíonadh dá deoin féin, bíonn téarmaí tagartha Choistí Boird na Gníomhaireachta le fáil ach úsáid a bhaint as na naisc thíos. Tugtar mionsonraí faoi róil agus faoin údarás a dhéanann Bord na Gníomhaireachta a tharmligean chuig gach Coiste, leis na Téarmaí Tagartha.


log-in