Séanadh

Is faoi réir ag na téarmaí agus na coinníollacha seo a leanas a ligtear do dhaoine teacht ar an láithreán seo agus úsáid a bhaint as. Is ionann dul ar aghaidh agus comhartha a thabhairt don Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe cpt. (GAT) go bhfuiltear ag glacadh leo. Is de réir dhlí na hÉireann a dhéanfar forléiriú i gcás aon aighneas a bhaineann leis an suíomh seo agus is faoi réir dhlínse chúirteanna na hÉireann amháin a bheidh aon aighneas den sórt sin.

Is ar mhaithe le heolas amháin a chuirtear ábhar an láithreáin seo ar fáil agus níl i gceist go ndéanfaí dáiliúchán air in aon dlínse ina mbeadh cosc ná bac ar dháiliúchán dá shórt. Éilítear ar an lucht úsáide iad féin a thabhairt ar an eolas faoi aon bhac dá sórt agus déanamh dá réir. Níor cheart d'aon duine den lucht úsáide leanacht ar aghaidh ar an suíomh seo sa chás go mbeadh amhras ar bith faoi chuibheas a úsáide. Níl i gceist go mbeadh aon ní ar an láithreán seo ina thairiscint maidir le hurrúis a cheannach ná aon socrú eile a cheangal leis an nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe cpt.

Is de mheon macánta a cuireadh an t-eolas atá ar an láithreán seo ar fáil. Ina ainneoin sin, níl baránta go sainráite ná go hintuigthe ag an nGAT, agus ní ghlactar le haon dliteanas ná freagracht faoin dlí, i ndáil le cruinneas, ceart, iomláine ná úsáid aon fhaisnéis atá ar fáil ar an láithreán ná tríd an láithreán, agus ní thugtar le tuiscint nach bhféadfadh sárú ar chearta faoi úinéireacht phríobháideach a bheith i gceist lena húsáid. Níl aon fhreagracht ar an nGAT i ndáil le hábhar ar láithreán gréasáin seachtrach a ndéantar nasc leis nó a ndéantar tagairt dó ar an láithreán seo agus ní thugtar baránta, go sainráite ná go hintuigthe, faoi na láithreáin sin. Ní foláir gach leathanach faoi leith den láithreán seo a léamh in éineacht leis an séanadh seo.

 

 

 

 

 

log-in