Rochtain ar Fhaisnéis


Rochtain ar Fhaisnéis

Tagann na taifid seo a leanas faoi scóip an Achta um Shaoráil Faisnéise:

  • Gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta atá ag an nGníomhaireacht is cuma cén uair ar cruthaíodh é
  • Aon taifead a bheidh riachtanach maidir le tuiscint ar thaifead reatha fiú má cruthaíodh é roimh an 21 Aibreán 1998
  • Gach taifead eile a cruthaíodh tar éis tosach feidhme an Achta um Saoráil Faisnéise (21 Aibreán, 1998)

Aon fhaisnéis oifigiúil sna catagóirí seo a iarrtar faoin Acht. Beidh gá uaireanta, áfach, cineálacha áirithe faisnéise a dhíolmhú le go mbeidh an Rialtas in ann a chuid oibre a dhéanamh mar is ceart. I measc na bpríomhdhíolúintí tá taifid a bhaineann le:

  • Cruinnithe Rialtais;
  • Slándáil agus forfheidhmiú an dlí;
  • Faisnéis faoi rún agus faisnéis atá íogaireach go tráchtálach;
  • Faisnéis phearsanta (seachas faisnéis a bhaineann leis an duine atá ag déanamh na hiarrata);
log-in