Míshásta le cinneadh?

Míshásta le cinneadh?
Má bhíonn iarratasóir míshásta le freagra na Gníomhaireachta is féidir leis/léi oifigeach níos sinséarai taobh istigh den Ghníomhaireacht a iarraidh chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh.  Ba chóir iarratais maidir le athbhreithniú a dhéanamh ar iarraidh a sheoladh i scríbhinn chuig:
An tUasal Barry O'Leary
Athbhreithneoir Inmheánach
An Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta Teo
46 Faiche Stiofán
Baile Átha Cliath 2.
Teileafón: (01) 8725722
Faics: (01) 8725878
Ríomhphost: ei.afh@yraelob

Má tá an t-iarratasóir fós míshásta le cinneadh, tá sé de cheart aige nó aici achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh leis an gCoimisinéir Faisnéise, ag an seoladh seo a leanas

Oifig an Choimisinéara Faisnéise
18 Sráid Líosan Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Teileafón: (01) 6395689
Faics: (01) 6395674
Ríomhphost: ei.cio@ofni

log-in