Iasachta Díreach

D’fhonn tacú le clár Rebuilding Ireland an Rialtais, ritheadh reachtaíocht le déanaí chun ligean don GAT iasacht a thabhairt go díreach d’Institiúidí Ardoideachais le maoiniú a chur ar fáil chun cóiríocht nua do mhic léinn a fhorbairt.

Tá maoiniú fadtéarmach ag rátaí an-iomaíocha seasta nó athraitheacha ar fáil anois d’Institiúidí Ardoideachais agus is féidir foirm iarratais a fháil ag an nasc seo a leanas

Agus iarratas ar mhaoiniú nua á dhéanamh agat, cuir an t-eolas seo a leanas san áireamh leis an bhfoirm chomhlánaithe:

  • Deimhniú Imréitigh Cánach
  • Ráitis airgeadais iniúchta do thrí bliana
  • Litir maidir le Bainistiú Iniúchóireachta don bhliain airgeadais is déanaí
  • Na cuntais bhainistíochta is déanaí
  • Sonraí iasachtaí reatha
  • Cur síos ar an scéim
  • Sonraí an stádais pleanála
  • Sonraí an chonraitheora/na gconraitheoirí
log-in