Íocaíochtaí Prasa

De réir tiomantais an Rialtais sa Phlean Náisiúnta Téarnaimh 2011-2014 agus Meabhrán Tuisceana an AE/IMF gur cheart do gach comhlacht san earnáil phoiblí a chinntiú go n-íoctar íocaíochtaí le soláthróirí in aghaidh sonraisc bhailí a fhaightear i ndiaidh 1 Iúil 2011 laistigh de 15 lá ó fhaightear iad leagann an Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe amach thíos na tuairiscí ráithe is déanaí ina sonraítear íocaíochtaí a rinneadh sna ráithí 01/07/2019 - 30/09/2019 agus 01/010/2019 - 31/12/2019.

 

Tuairisc Ráithe na Gníomhaireachta Airgeadais do Thithe 01/07/2019 - 30/09/2019

Mionsonraí Líon         Luach Céatadán de na híocaíochtaí iomlána a rinneadh
Iomlán na Sonrasc a híocadh sa ráithe 109 € 414,144.00 100.0%
Líon na sonrasc a híocadh laistigh de 15 lá 109 € 414,144.00 100.0%
Líon na sonrasc a híocadh laistigh de 16 go 30 lá 0 € 0.00 0.0%
Íocaíochtaí a rinneadh tar éis 30 lá a bhí faoi réir ús ar riaráistí agus chostais chúitimh. 0 0 0.0%
Íocaíochtaí a rinneadh tar éis 30 lá nach raibh faoi réir ús ar riaráistí agus chostais chúitimh. 0 0 0%
Méid an úis ar riaráistí a íocadh sa Ráithe. N/A N/A
Méid an chúitimh a íocadh sa Ráithe. N/A N/A

 

Tuairisc Ráithe na Gníomhaireachta Airgeadais do Thithe 01/10/2019 - 31/12/2019

Mionsonraí Líon         Luach Céatadán de na híocaíochtaí iomlána a rinneadh
Iomlán na Sonrasc a híocadh sa ráithe 113 € 540,607.00 100.0%
Líon na sonrasc a híocadh laistigh de 15 lá 113 € 540,607.00 100.0%
Líon na sonrasc a híocadh laistigh de 16 go 30 lá 0 € 0.00 0.0%
Íocaíochtaí a rinneadh tar éis 30 lá a bhí faoi réir ús ar riaráistí agus chostais chúitimh. 0 0 0.0%
Íocaíochtaí a rinneadh tar éis 30 lá nach raibh faoi réir ús ar riaráistí agus chostais chúitimh. 0 0 0%
Méid an úis ar riaráistí a íocadh sa Ráithe. N/A N/A
Méid an chúitimh a íocadh sa Ráithe. N/A N/A

 

log-in