Fáilte chuig an nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt.

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta mar chuideachta faoi úinéireacht stáit sa bhliain 1982 agus soláthraíonn an Ghníomhaireacht airgeadas le haghaidh iasachtaí d’údaráis áitiúla, do chomhlachtaí tithíochta deonaí agus institiúidí ardoideachais chun críocha tithíochta agus nithe gaolmhara. Tiomsaíonn an Ghníomhaireacht a cuid cistí ar na margaí caipitil intíre agus idirnáisiúnta i struchtúir agus ar chostais lena léirítear riachtanais a cuid custaiméirí.

Tugaimid iasachtaí d’údaráis áitiúla freisin do thionscadail chaipitil a bhaineann le cúrsaí uisce, dramhaíola agus comhshaoil. Soláthraímid seirbhísí coimhdeacha d’údaráis áitiúla, amhail áis infheistíochta i bpáipéar tráchtála gearrthéarmach, chomh maith le comhairle maidir le cúrsaí cistíochta.

Faigh tuilleadh amach faoin nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta